Werkorder rapportage, zoek de verschillen

Onze opdrachtgever is verantwoordelijk voor de rapportages over honderden projecten. Een van de KPI’s waarop gerapporteerd wordt betreft wijziging in planningsgegevens van ‘werkorderregels’. Van een aantal velden moeten alle wijzigingen inzichtelijk gemaakt worden, daarnaast moet gerapporteerd worden op het totaal aantal werkorderregels per status. Er moeten daarom ‘weekstanden’ vergeleken worden, maar daar voorziet het planningssysteem niet in.

De vraag

Ons planningsysteem kan de benodigde rapportage niet leveren. Wel kunnen we wekelijks een bestand maken, waarin alle gegevens waarover we willen rapporteren zijn opgenomen. We zijn elke week weer uren bezig om een rapportage te maken, waarin de verschillen zichtbaar worden en totalen worden berekend.

Kan KeyScript een tool ontwikkelen om op niveau van werkorderregel de verschillen te bepalen en een lijstje met het totaal aantal werkorderregels voor ieder van de mogelijke statussen te maken?

Onze oplossing

We ontwikkelden een tool, waarin twee Excel bestanden met weekstanden geselecteerd kunnen worden. Op basis van een sleutel, die is samengesteld uit meerdere velden, worden nieuwe, bestaande en vervallen werkorderregels bepaald. De gegevens van de nieuwe en vervallen regels worden opgenomen in de rapportage. Bestaande regels worden alleen opgenomen als er een wijziging is De gewijzigde waarden voorzien van een achtergrondkleur, zodat deze eenvoudig zijn te herkennen. Boven de detailregels staat een overzicht met het aantal regels met elk van de statussen.

Als extra hebben wij een tool ontwikkeld, waarmee vanuit de uitvoerbestanden een overzicht gemaakt kan worden, waarin de verschuivingen in deze totalen in de tijd in een staafgrafiek worden weergegeven.

Ook interessant Gerelateerde projecten

Word • Huisstijl Upgrade van bestaande Word sjablonen

Je gebruikt sjablonen, die jaren geleden zijn ontwikkeld. Of dat door intern is gedaan, door een andere ‘sjablonenbouwer’ of door ons, de kans is groot dat de sjablonen verouderd zijn. Zowel technisch als functioneel kunnen wij ze weer up to date brengen, zodat ze weer jaren mee kunnen.

Bekijk deze case study

PowerPoint • Huisstijl Opmaakprofielen in PowerPoint

Een vaak gehoorde wens: de tekstopmaak van PowerPoint gelijk trekken met de opmaakprofielen in Word documenten. Of minstens: gemakkelijk een opmaak kunnen kiezen in PowerPoint.

Maar dat is niet zo eenvoudig, PowerPoint gaat heel anders om met tekstopmaak dan Word. We maakten een add-in op maat.

Bekijk deze case study