Eigen tools

‘Practice what you preach’

Onze boodschap naar onze opdrachtgevers is, dat je repeterende handmatige handelingen zo veel mogelijk zou moeten automatiseren.

Wij hebben bij ons eigen werk ook te maken met dit soort kandidaten voor automatisering.

Voor een groot deel van onze doelgroep zal deze case te technisch zijn. Kern van het verhaal: wij investeren in onze tools. Niet alleen door programma’s aan te schaffen, maar ook door eigen tools te ontwikkelen.

Een van de dingen die we regelmatig doen, is een C# class maken om gegevens uit een Excel bestand te manipuleren. We hebben onze eigen routines, die buiten Excel om gegevens kunnen lezen en schrijven. Die gegevens worden dan ‘gemapt’ naar objecten, die nog wel ‘even’ gedefinieerd moeten worden. En we willen de gegevens ook nogal eens ‘serializen’ naar een xml-bestand. Of onze class gebruiken als gegevensbron in een dialoogvenster, en daarvoor validatieregels definiëren.

Dit resulteert voor bestanden met meer dan een paar kolommen in aardig wat programmacode, die voor een groot deel af te leiden is van het Excel bestand. Daarom hebben we ons eigen tool ontwikkeld, waarmee we:

Ook interessant Gerelateerde projecten

HR werkveld • Data visualiseren • PDF Het BSN in PDF-bestanden verbergen

Onze opdrachtgever moet met enige regelmaat uit een groot archief enkele tientallen PDF-bestanden opleveren, waarin het BSN van personen onleesbaar is gemaakt. Dat werd gedaan door een afdruk te maken, met een stift het BSN onleesbaar te maken en de afdrukken te scannen. Maar nu moeten er meer dan tienduizend documenten opgeleverd worden.

Bekijk deze case study

Data visualiseren • PDF Digitalisering aanmeldingen Kiezers buiten Nederland

Voor de gemeente Den Haag hebben wij ruim tien jaar de back office software voor ‘Kiezers buiten Nederland’ mogen bouwen, onderhouden en ondersteunen.

Van een papieren proces hebben wij dit omgebouwd naar een geheel digitaal proces.

Bekijk deze case study