Persoonsgegevens die worden verwerkt

KeyScript kan gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KeyScript, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KeyScript verstrekt. KeyScript kan de volgende gegevens verwerken:

Waarom KeyScript gegevens nodig heeft

KeyScript verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen gedurende het uitvoeren van een project of omdat u zelf om contact verzocht heeft via bijvoorbeeld het contactformulier op de website, per e-mail of een ingesproken voicemailbericht.

Hoe lang KeyScript gegevens bewaart

KeyScript bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

KeyScript verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is in het kader van een project dat we voor u uitvoeren en dan alleen met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KeyScript worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KeyScript gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

KeyScript maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van KeyScript bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KeyScript te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

KeyScript heeft hier geen invloed op.

KeyScript heeft Google geen toestemming gegeven om via KeyScript verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@keyscript.nl. KeyScript zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

KeyScript neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KeyScript maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KeyScript verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KeyScript op via info@keyscript.nl

www.keyscript.nl is de website van KeyScript.

KeyScript is als volgt te bereiken:

Adres: Groenoord 3, 2401 AA Alphen aan den Rijn

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: Den Haag 28093816

Telefoon: 0172 24 20 67

E-mailadres: info@keyscript.nl

We komen graag met u in contact

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Heeft u een project waar u hulp bij zoekt? Bel of mail ons.

In onze privacy verklaring staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

KeyScript kan uw organisatie helpen efficiënter te werken. Door onze brede ervaring doorgronden wij snel het probleem en bedenken altijd een passende, efficiënte oplossing.
KeyScript ontwikkelt tools en functionaliteiten die uw informatie en uitingen stroomlijnen. Of het nu complexe data vraagstukken zijn of wensen binnen het Office-pakket, wij leveren altijd een oplossing op maat.

Ontwerp Studio Broodnodig

Privacy verklaring