Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KeyScript kan gegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van KeyScript. KeyScript kan de volgende gegevens verwerken:

Waarom KeyScript gegevens nodig heeft

KeyScript verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met je op te kunnen nemen gedurende het uitvoeren van een project of omdat je zelf om contact verzocht hebt bijvoorbeeld per e-mail of een ingesproken voicemailbericht.

Hoe lang KeyScript gegevens bewaart

KeyScript bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

KeyScript verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is in het kader van een project dat we voor je uitvoeren en dan alleen met jouw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KeyScript worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KeyScript gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

KeyScript maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van KeyScript bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KeyScript te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

KeyScript heeft hier geen invloed op.

KeyScript heeft Google geen toestemming gegeven om via KeyScript verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@keyscript.nl. KeyScript zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

KeyScript neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KeyScript maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door KeyScript verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KeyScript op via info@keyscript.nl.

www.keyscript.nl is de website van KeyScript.

KeyScript is als volgt te bereiken: